SW GeusTrans 2018 verze 1.0

bez DPH: 4 900 Kč

s DPH: 5 929 Kč

  • Výrobce: GEUS ware
  • Katalogové číslo: 8099
  • Záruka (měsíců): 24
  • Termín dodání (dny): 1
  • Skladem: 10 instalace

GeusTrans 2014 verze 2.0 je program pro jednosměrný převod souřadnic z ETRS89 do S-JTSK, svým zaměřením je určen zejména pro zpracování měření GNSS přístroji. Tento program je schválen pro použití v KN, viz programy schválené ČÚZK pro práci v katastru.

Výstupem z měření GNSS přístroji jsou geocentrické souřadnice ETRS89. Program GeusTRANS 2014 umožňuje transformaci těchto souřadnic (ETRS89) do systému S-JTSK. Výpočet transformace mezi ETRS89 a S-JTSK probíhá pomocí vzorců zpřesněné globální transformace definované prof. Janem Kosteleckým a kolektivem (viz Metodika převodu).

Program je prioritně určen pro práce v KN, umožňuje uživateli tvorbu protokolu a příloh – tj. výstupů požadovaných na katastrálních pracovištích obsahujících mimo jiné informace o měřených bodech, počtu satelitů, PDOP apod. Konkrétně se jedná o následující soubory:
- Protokol určení bodů technologií GNSS
- Příloha č.1 – Měřené body
- Příloha č.2 – Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů
- Příloha č.3 – Seznam výsledných souřadnic

SW GeusTrans 2014 verze 2.0 pracuje pouze s formátem *. RW5 (např. RTK aparatury Stonex, Spectra Precision, atd), získaným z programu SurvCE (resp. Stonex SurvCE), a to od verze 2.54.

Program je chráněn HW klíčem.